شعرا | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

شعرا

ادبیات سربندان : آقای محمد جعفری

اقای محمد جعفری فرزند مرحوم علی جعفری و مرحومه خاله فیروزه را شاید اهالی سربندان به عنوان شاعر نشناسند و با خواندن این اشعار تعجب کنند که شاعر ان محمد اقاست.

برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

ادامه ی مطلب

ادبیات سربندان : شعر “باهار سربندان”

بهزاد ذوالفقاری فرزند حسین ذوالفقاری معروف به امامعلی اکبر حسن است. بهزاد طبع خود را در زمینه شعر به زبان کرمانجی (سربندانی ) با شعر باهارسربندان ازموده است و

برای خواندن این شعر زیبا به ادامه مطلب بروید.

ادامه ی مطلب