عوامل و منابع طبیعی : آثار طبیعی – تاریخی کوهی سربندان | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / عوامل و منابع طبیعی سربندان / عوامل و منابع طبیعی : آثار طبیعی – تاریخی کوهی سربندان

عوامل و منابع طبیعی : آثار طبیعی – تاریخی کوهی سربندان

در این مطلب قصد داریم دو اثر تاریخی و طبیعی کوه های سربندان را به شما همراه با تصاویر معرفی کنیم.

برای خواندن این مطلب و دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید.

سربندان دارای دو اثر تاریخی – طبیعی است که در امتداد رودخانه و نرسیده به قلسمان قرار دارند.در اینجا این دو اثر را به شما معرفی می کنیم.

۱)سرباز هخامنشی :

سرباز هخامنشی یک مجسمه بوده که در گذشته نیزه ای به دست داشته است و در چند سال گذشته سر آن به همراه نیزه ای که به دست داشته تخریب شده و فقط تنه این سرباز باقی مانده است.طبق برخی گفته ها نیزه ی این سرباز که روبرو یعنی آتن طرف رودخانه را نشان می داده نشان گنج بوده است. برخی نیز معتقدند گنج در زیر این مجسمه پنهان است که به همین دلیل تخریب شده است.

تصاویر این سرباز :

۲) شتر نشسته :

بعد از مجسمه سرباز هخامنشی و نرسیده به قلمستان یک دو سنگ به یکدیگر چسبیده اند که شکلی مانند شتری که نشسته و در حال آب خوردن است را پدید آورده.

تصاویر این شتر سنگی :