بازی های محلی سربندان : شلاق بازی | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / بازی های محلی سربندان / بازی های محلی سربندان : شلاق بازی

بازی های محلی سربندان : شلاق بازی

شلاق بازی یکی از بازی های بومی محلی که ویژه آقایان بوده و شامل دو تیم که یک تیم در کو قرار داشته و دیگری در بیرون کو قرار می گیرد.

شلاق بازی یکی از بازی های بومی محلی که در جاهای دیگر به نام قیش بازی و یا کمربند بازی معروف بوده و به دلیل هیجان بالا طرفداران خاص خود را دارد.

اهداف : تحرک،همکاری گروهی،تمرکزحواس،اعتماد بنفس

گروه سنی:  ج و بالاتر

تعداد افراد این بازی ۴ نفر به بالاست و ویژه ی پسرها می باشد.

وسایل بازی تعدادی طناب حدود ۲ متری که تعداد آنها بستگی به تعداد بازی کن ها دارد به صورتی که هر دو بازی کن یک طناب نیاز دارد.

این بازی پرجنجال ترین بازی می باشد که از زمان های قدیم نه تنها بچه ها بلکه مردان جوان نیز هرزگاهی وسوسه اش در سر آنها می افتدو آنها نیز به کُو، کشیده می شدند. این بازی که به آن کوکوتکی هم گفته می شود

و شیوه ی بازی بدین صورت است که روی زمین دایره ای با شعاع حدود دو الی ۳ متر کشیده می شود و افرد به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه باید داخل دایره که به آن «کُو» می گویند قرار می گیرند و شلاق ها را از مرکز دایره به طرف محیط پهن کرده و مواظب اند افراد رقیب که بیرون دایره هستند شلاقهارا ازچنگ آنها بیرون نبرند البته افراد داخل کُو با گذاشتن یک دست روی طناب هادر حالت دراز کشیدن و با یک پا می توانند به افراد رقیب حمله برده و آنها را لگد بزنند ولی اگر شلاقی از دست آنها برده شد افراد بیرون با شلاق به جان گروهی که در مرکز دایره است می افتند و آنها را با شلاق می نند و آنها بدون اینکه بتوانند از دایره خارج شوند فقط با پا می توانند دفاع کنند اگر لگد افراد داخل کوبه یکی از شلاق به دست ها خورد جای خود را عوض می کنند و در این بازی گروه بیرون دایره گروه غالب هستند. البته در این بازی علاوه بر خطرات احتمالی مثل زخمی شدن و تورم پاها و دررفتگی های انگشتان پا کتک و دعوای پدر و مادرها نیز به خاطر پاره شدن لباس ها حتمی بود.

هدف از انجام این بازی تحرک – فعالیت – دقت – تمرکز و اعتمادبنفس – همکاری و رقابت سالم می باشد.