مکان های دیدنی : پازر دره سربندان | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / مکان های دیدنی سربندان / مکان های دیدنی : پازر دره سربندان

مکان های دیدنی : پازر دره سربندان

پازر دره یکی از مکان های دیدنی سربندان است که …….

برای خواندن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.

پازر دره در فاصله ای حدود دو کیلومتری از مسجد سربندان در راستای رودخانه قرار دارد که محوطه بزرگ و خوش آب و هوایی است که در تابستان گل های رنگارنگ و زیبایی در آن رشد می کند.

این محل در تابستان دارای پیاز های کوهی زیادی است.