ادبیات سربندان : آقای محمد جعفری | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / ادبیات سربندان / ادبیات سربندان : آقای محمد جعفری

ادبیات سربندان : آقای محمد جعفری

اقای محمد جعفری فرزند مرحوم علی جعفری و مرحومه خاله فیروزه را شاید اهالی سربندان به عنوان شاعر نشناسند و با خواندن این اشعار تعجب کنند که شاعر ان محمد اقاست.

برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

اقای محمد جعفری فرزند مرحوم علی جعفری و مرحومه خاله فیروزه را شاید اهالی سربندان به عنوان شاعر نشناسند و با خواندن این اشعار تعجب کنند که شاعر ان محمد اقاست. ولی چه تعجب کنند و چه تعجب نکنند شاعر اشعاری که در ادامه به نظرخوانندگان محترم می رسد کسی نیست جز اقای محمد جعفری .اشعار ایشان به زبان کرمانجی اهالی سربندان سروده شده وشور و حال خاصی دارد.

تصویر آقای محمد جعفری :

منبع : sarbandan.com