ادارات و ارگان ها : مخابرات | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / ادارات و ارگان های سربندان / ادارات و ارگان ها : مخابرات

ادارات و ارگان ها : مخابرات

برای خواندن توضیحات از قبیل آدرس و دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید.

آدرس : سربندان، ابتدای خیابان شهدا

شما اگر به سربندان سفر کنید می توانید به وسیله مرکز مخابرات تمامی امور مخابراتی خود را انجام دهید.

تصاویر مخابرات سربندان: