لیست مشاغل سربندان : فرآورده های گوشتی : سوپر گوشت کوهستان | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / لیست مشاغل سربندان / فرآورده های گوشتی / لیست مشاغل سربندان : فرآورده های گوشتی : سوپر گوشت کوهستان

لیست مشاغل سربندان : فرآورده های گوشتی : سوپر گوشت کوهستان

آدرس : سربندان، خیابان شهدا، روبروی ورودی بلوار مسجد جامع جنوبی

شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۱۰۶۹۲۱

با مدیریت غفاری