لیست مشاغل سربندان : فرآورده های گوشتی: قصابی کریمی | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / لیست مشاغل سربندان / فرآورده های گوشتی / لیست مشاغل سربندان : فرآورده های گوشتی: قصابی کریمی

لیست مشاغل سربندان : فرآورده های گوشتی: قصابی کریمی

آدرس : روستای سربندان، خیابان شهدا

شماره تلفن : ۰۹۱۹۸۹۲۹۵۰۶ – ۰۹۱۲۷۹۴۲۶۵۸