لیست مشاغل سربندان : خدمات اغذیه ای : ساندویچی میلانلو | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / لیست مشاغل سربندان / خدمات اغذیه ای / لیست مشاغل سربندان : خدمات اغذیه ای : ساندویچی میلانلو

لیست مشاغل سربندان : خدمات اغذیه ای : ساندویچی میلانلو

آدرس : سربندان، خیابان شهدا، ابتدای بلوار مسجد جامع شمالی

شماره تلفن : ۰۹۳۶۱۵۷۹۱۶۷ – ۰۲۱۷۶۳۹۳۸۲۰